Stólai-völgy / Stôlska dolina

Kicsiny, turisták által nem látogatható völgy. Nyugatról az Ék-hegy (Klin, 2186 m) és a Tompa-hegy (Tupá, 2284 m), északról a Rét-nyereg (Lučné sedlo, 2168 m), keletről a Koncsiszta (Končistá, 2537 m) tömbje határolja. Dél felé nyitott.